Przychodnie Poradni Rodzinnej

no image Przychodnie Poradni Rodzinnej "zdrowie"/zespół Opieki Długoterminowej Poradnia Rodzinna "zdrowie" znajduje się w miejscowości Kraszewo-Czubaki, w której funkcjonuje łącznie 1 przychodni medycznych. Szpital administruje pracą 1 poradni. Jedną z nich jest Zol, Ps, Kraszewo-Czubaki ze specjalizacją: psychiatryczne świadczenia opiekuńczo-lecznicze dla dzieci i młodzieży. Dokładny adres poradni to Ul. - 23A/-, kod pocztowy 09-140. Kontakt z placówką możliwy jest pod numerem telefonu 023 679 73 14, -16, -20,.
Zakłady Całodobowe Szpitala Morskiego  screen

Zakłady Całodobowe Szpitala Morskiego

Zakłady Całodobowe Szpitala Morskiego mieści się w miejscowości Gdynia, w której funkcjonuje łącznie 475...
Wszelkie prawa zastrzeżone