Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 We Wrocławiu

no image Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 We Wrocławiu znajduje się w miejscowości Wrocław-Śródmieście, w której funkcjonuje łącznie 271 przychodni medycznych. Szpital administruje pracą 72 poradni. Jedną z nich jest Oddział Kliniczny Immunologii, Przeszczepiania Szpiku I Terapii Genowej ze specjalizacją: przeszczep komórek krwiotwórczych. Dokładny adres poradni to Ul Odona Bujwida 44, kod pocztowy 50-368. Kontakt z placówką możliwy jest pod numerem telefonu 717 703 167. Poradnia przyjmuje w następujące dni tygodnia: poniedziałek 00:00-00:00, wtorek 00:00-00:00, środa 00:00-00:00, czwartek 00:00-00:00, piątek 00:00-00:00, sobota 00:00-00:00, niedziela 00:00-00:00.
Zakłady Całodobowe Szpitala Morskiego  screen

Zakłady Całodobowe Szpitala Morskiego

Zakłady Całodobowe Szpitala Morskiego mieści się w miejscowości Gdynia, w której funkcjonuje łącznie 475...
Wszelkie prawa zastrzeżone